You are here: Home SATELLITE DIVISION Satelitná TV Skylink Cenník televíznych programov
Cenník televíznych programov

 


Karty sú predávané v tzv. dočasnom režime. Tento režim trvá 20 dní a plynie od aktivácie po zasunutí do dekodéra . Pri kúpe karty dostane kupujúci aj návod na použitie karty a žiadosť o aktiváciu dekódovacej karty pre koncového zákazníka. Túto žiadosť je potrebné podpísať a zaslať na adresu uvedenú v žiadosti, alebo vyplniť on-line formulár na
www.skylink.sk V prípade nesplnenia tejto povinnosti, bude táto karta po uplynutí 20 dní automaticky zablokovaná. Znovuzaktivovanie je možné až po registrácii, kt. je bezplatná.

 

Inštrukcie pre prevod  nižšej služby na inú službu
 Ako je vidieť z cenníku , niektoré „vyššie“ služby sú zložené z iných – „nižších“ služieb. MULTI HD obsahuje MULTI a HD PLUS, služba HBO HD + Cinemax obsahuje HBO, KOMPLET obsahuje všetky služby atp.
Skylink umožňuje jednoduchý prechod z nižšej na vyššiu službu. Stačí uhradiť predplatné vyššej služby minimálne na jeden mesiac a platbu označiť špecifickým symbolom vyššej služby a variabilným symbolom = posledných 10 čísel dekódovacej karty.
Po pripísání platby na bankový účet Skylinku  25661323 / 7500 sa automaticky zruší aktivácia nižšej služby a aktivuje sa nová (vyššia) služba. Dĺžka autorizácie vyššej služby sa vypočíta zo súčtu nevyčerpanej čiastky nižšej služby a novo zaslanej čiastky.
Zákazníci, ktorí hradia predplatné pravidelnými platbami (SIPO, Inkaso z účtu…), môžu prejsť na vyššiu službu tak, že požiadajú Zákaznícky servis Skylink o ukončenie pôvodných služieb a aktiváciu služby novej.

Pre kontrolu karty SkyLink, kliknite na tento odkaz.

Cenník platný od 1.5.2011


Balík GRÁTIS

Neplatené programy získate s kartou Skylink automaticky a neplatíte žiadne ďalšie mesačné poplatky.

Súčasťou balíka GRÁTIS je aj veľa slovenských a českých rozhlasových staníc.
 

  • Rádio OKEY (východ)
  • Rádio EUROPA 2
  • Rádio Lumen
  • Rádio 7
  • FUN RÁDIO...(už nie je k dispozícii na 23,5E...ale na 1W)
  • Jemné melódie
  • VIVA Rádio
  • HEY
  • a ďalšie:

Záujemcovia o jednorázovú platbu za 2 až 11 mesiacov uhradia čiastku rovnajúcu sa násobku mesačného poplatku a počtu mesiacov.
Zmena cenníku vyhradená.

Balík MULTI


Predplatné 1 mesiac

11,80 € 
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 133
Predplatné 12 mesiacov

129,80 €
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 133


Balík KOMBI   - Nové !

14,80 € 
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol:
162,80 €
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol:


Balík HD PLUS


Predplatné 1 mesiac

12,50 €  (377,- Sk)
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 651
Predplatné 12 mesiacov

137,50,- € (4 142,- Sk)
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 651


Balík MULTI HD (KOMBI + HD PLUS)


Predplatné 1 mesiac

19,90 €
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 801
Predplatné 12 mesiacov

218,9 € (5 634,- Sk)
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 801


HBO- voliteľný prémiový program (navyše k balíčku MULTI)


Predplatné 1 mesiac

8,90 € (268,- Sk)
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 306
Predplatné 12 mesiacov

97,90,- € (2 949,- Sk)
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 306


HBO HD (+ HBO)   - voliteľný prémiový program


Predplatné 1 mesiac

10,90 € (328,- Sk)
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 443                                                             
Predplatné 12 mesiacov

119,9 € (3 612,- Sk)
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
 Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 443


HBO + Cinemax  


Predplatné 1 mesiac

10,70 € (322,- Sk)
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 388                                                            
Predplatné 12 mesiacov

117,7 € (3 546,- Sk)
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 388


HBO HD + Cinemax (+ HBO)  


Predplatné 1 mesiac

12,70 € (383,- Sk)
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 281                                                             
Predplatné 12 mesiacov

139,7 € (4 209,- Sk)
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
 Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol:281

CS TV

Predplatné 1 mesiac

3,60 €
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 201                                                             
Predplatné 12 mesiacov

40,7 €
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
 Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 201

Man - X 


Predplatné 1 mesiac

10,40 €
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 311                                                            
Predplatné 12 mesiacov

114,4 €
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
 Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 311

Hustler 


Predplatné 1 mesiac

9,70 €
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 321                                                            
Predplatné 12 mesiacov

106,7 €
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
 Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 321

Komplet 


Predplatné 1 mesiac

45 €
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 333                                                            
Predplatné 12 mesiacov

495 €
Platba na bank. účet
Číslo účtu: 25661323/7500
 Variabilný symbol: posledných desať čísiel z čísla karty
Špecifický symbol: 333