HALSAT, s.r.o.

Sídlo firmy:

 

Dunajská 14

Nitra 949 01

 

IČ: 36 732 133

IČ DPH: SK 202 231 3843

 

Firma HALSAT, s.r.o. vznila v roku 2007 pôvodne ako firma zameraná na satelitnú techniku, ktorej sa

čiastočne venuje dodnes. Ako iné spoločnosti, a naša sa postupom času pretransformovala na firmu ,

ktorej hlavným cieľom je predaj, podpora, servis a služby spojené so zastúpením firmy Kotan Bau na

Slovensku.

 

Zastupujeme celú SR a sme technicky školení, aby sme vám boli schopní kedykoľvek rýchlo poradiť

a odporučiť najvýhodnejšie riešenie. Naše servisné stredisko sa nachádza v Nitre, kde vám záručný

a pozáručný servis zabezpečia naši servisní technici. Často krát však servisní technici vyrážajú priamo

na vaše stavby. Prostredníctvom servisu si taktiež môžete priamo objednať náhradné diely ku

všetkým nami predávaným strojom.

 

 

O spoločnosti Kotan Bau:

Kotan Bau Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sa stal jedným z popredných spoločností vo svete so

svojimi úspechmi od svojho založenia.

Úspech Kotan Bau Yapı A.Ş je založený na manažmente orientovanom na zákazníka a efektívnosti

prístupu. Kotan Bau Yapı poskytuje špičkovú technológiu, vysokú kvalitu značky a dynamiku

ľudských zdrojov pre svojich zákazníkov, ktorým dedikuje svoj profesionálny personál. Kotan

Bau Yapı si kladie za cieľ zvýšiť hodnotu značky Mörtel Meister na celom svete a predstavuje svoju

víziu stať sa regionálnym lídrom so svojou vynikajúcou službou.

Firma Kotan Bau Yapı, ktorá vyrába výrobky v súlade s globálnymi normami, certifikovala

všetky svoje prevádzky certifikátom systému kvality ISO 9001-2008 a má všetky svoje stroje

certifikované s CE, Gost-R Certifikáty a registrované jeho dizajny a značky.

Poskytuje absolútnu spokojnosť zákazníkov s odborným personálom v oblasti výroby a služieb,

Kotan Bau Yapı tiež pozorne sleduje technologické inovácie a zvyšuje svoju výrobu

každý deň.

S novým mottom: nová sila pochádza z nových techník, vyrába čerpadlá na betón,

Stroje na poter, omietky, malty a betónové stroje, Kotan Bau Yapı vyváža svoje výrobky do

Krajín Strednej a Strednej Ázie a najmä do Nemecka.

„Najväčší úspech je získanie dôvery“.

 

I - Naša vízia

 

Byť jednou z najobľúbenejších firiem na svete, ktorá získava silu z kvality produktov a služieb,

ktoré ponúkame svetu"

Stať sa lídrom svojho sektora po celom svete svojou výrobou, kvalitou a kapacitou.

Vybudovať a udržiavať identitu „Kotan Bau Yapı“ s podnikateľmi, manažérmi, zamestnancami,

zákazníkmi a sociálnymi partnermi.

Stať sa firmou, ktorá kladie dôraz na výskumné a vývojové štúdie sledovaním inovácií na celom

svete, ktoré poskytujú rôznorodosť produktov, ktorú spotrebitelia požadujú, a ktorá ponúka svojim

zákazníkom rôzne alternatívy.

 

II - Naše poslanie

 

Poskytovanie pridanej hodnoty pre ekonomiku pri dosahovaní svojich obchodných cieľov tým, že

ponúka kvalitné, špičkové a rozmanité produkty, ktoré vyrábame na globálnych trhoch s prístupom

orientovaným na zákazníka.

 

Naše ciele na dosiahnutie tohto poslania:

 

Dosiahnuť kvalitu a štandardizáciu výrobkov, ktoré môžu konkurovať globálnym konkurentom z

hľadiska ziskovosti, efektívnosti a účinnosti; udržiavať kontinuálne zlepšenie a efektívne riadenie

zdrojov; rozvíjať a uplatňovať marketingové stratégie a politiky, ktoré sú v súlade s jej výrobnou

infraštruktúrou v zahraničí a doma.

Stať sa spoločnosťou, ktorá meria svoj úspech so spokojnosťou zákazníkov a ktorá môže poskytnúť

rýchle, efektívne a kvalitné riešenia pre požiadavky zákazníkov.

 

III - Naše hodnoty

 

Moderný pracovný prístup orientovaný na kvalitu a spoľahlivosť,

Zabezpečenie toho, aby naše výrobky zodpovedali skutočným požiadavkám spotrebiteľov,

Neustále sa rozvíjajúce, inovatívne, racionálne a systematické fungovanie,

Mať prístup k zodpovednosti, transparentnosti a rovnosti v riadení

Integrovať vyššie etické hodnoty s našou firemnou identitou

Vybudovať korporáciu a korporátnu identitu, ktorá sa spomína s „dôverou“

Poskytovať spokojnosť zamestnancov.

Nová sila pochádza z nových techník.